Impressum

Modni krojački atelje LidaMard.me doo

Lida Marđonović, vlasnica i direktorica

Kotor 85330 ׀ Crna Gora

Ljuta, Trg Sv. Petra 1

GPS: 42.482158, 18.764622

 

Tel/Faks: +382 (0)32 303 585

Mob/Viber/WhatsApp: +382 (0)69 53 52 52

Website ׀ Facebook ׀ Skype: LidaMard.me

 

Modni krojački atelje LidaMard.me Doo ׀ Fashion Tailoring Atelier LidaMard.me Ltd 

Rrobaqepëse Atelier LidaMard.me Sh.a.k. ׀ Maßatelier LidaMard.me GmbH

 

Vlasnica firme

Lida Marđonović, krojačica visoke mode i direktorica ׀ Email: lida.mardjonovic@lidamard.me

 

Puni nazi firme

Preduzeće za proizvodnju ostale odjeće i specijalizovane dizajnerske djelatnosti „Modni krojački atelje LidaMard.me“ doo Kotor ׀ PIB: 02944308PDV: ׀ Žiro račun: 520-14002-70 Hipotekarna banka ׀ IBAN: ME25520042000000108167 ׀ SWIFT: HBBAMEPG

 

Odgovorno lice za sadržaj web stranice

Boris Marđonović ׀ Email: boris.mardjonovic@lidamard.me 

Mob: +382 (0)69 202 957

 

Programiranje i dizajn

Boris Marđonović

 

LidaMard.me je registrovana robna marka firme LidaMard.me

 

Opomene bez prethodnog kontakta

Ukoliko sadržaj ili otvaranje ovih stranica povrijedi tuđa prava odnosno prava trećih lica ili zakonske odredbe, molimo Vas da nam dostavite odgovarajuće obavještenje bez automatskog zahtjeva za obeštećenjem.

Garantujemo da ćemo sve prigovore, koji su s pravom podneseni, ukloniti odmah sa našeg web sajta i da neće biti potrebe za iniciranje pravnih instrumenata. Ipak, ukoliko pokrenete zahtjev za nadoknadu troškova a da nas prethodno niste kontaktirali, mi ćemo ga u potpunosti odbaciti i možda pokrenuti protivtužbu zbog povrede gorenavedenih odredbi.

 

Odgovornost za eksterne linkove

Modni krojački atelje LidaMard.me pažljivo bira sadržaje linkovanih stranica ali nema nikakvog uticaja na njihovo oblikovanje. Zato se uprkos strogoj kontroli izričito ograđujemo i distanciramo od odgovornosti za sve sadržaje eksternih linkova na ovoj web stranici. Za njih su isključivo odgovorni njihovi administratori.

Ova izjava se odnosi na sve linkove na ovoj web stranici kao i na sve sadržaje stranica prema kojima vode ovdje vidljivi baneri, batoni i linkovi.

 

Uživajte u fascinantnom svijetu visoke mode i zanatstva!