Udruženje krojačica visoke mode CG

Lida Marđonović je inicijatorka i jedna od osnivačica strukovnog Udruženja krojačica visoke mode. Ujedno obavlja funkciju potpredsjednice. Više o Udruženju "KrojiMo" na ovom linku.

Zanatsko-preduzetnička komora CG

Modni krojački atelje LidaMard.me doo je član Zanatsko-preduzetničke komore Crne Gore. Više o Komori možete saznati na Facebook stranici www.facebook.com/zanapredak.me

Udruženje preduzetnica Crne Gore

Lida Marđonović je članica Udruženja preduzetnica Crne Gore. Više o udruženju možete saznati na Facebook stranici www.facebook.com/PreduzetniceCG